Just So Stories - Rudyard Kipling - 1902

Click here to enter exhibit

1

E418 - Just So Stories - i8342
E418 - Just So Stories - i8342

2

E418 - Just So Stories - i8343
E418 - Just So Stories - i8343

3

E418 - Just So Stories - i8344
E418 - Just So Stories - i8344

4

E418 - Just So Stories - i8345
E418 - Just So Stories - i8345

5

E418 - Just So Stories - i8346
E418 - Just So Stories - i8346

6

E418 - Just So Stories - i8347
E418 - Just So Stories - i8347

7

E418 - Just So Stories - i20254
E418 - Just So Stories - i20254

8

E418 - Just So Stories - i20255
E418 - Just So Stories - i20255

9

E418 - Just So Stories - i20256-20257
E418 - Just So Stories - i20256-20257

10

E418 - Just So Stories - i20258-20259
E418 - Just So Stories - i20258-20259

11

E418 - Just So Stories - i20260
E418 - Just So Stories - i20260

12

E418 - Just So Stories - i20261-20262
E418 - Just So Stories - i20261-20262

13

E418 - Just So Stories - i20263-20264
E418 - Just So Stories - i20263-20264

14

E418 - Just So Stories - i20265
E418 - Just So Stories - i20265

15

E418 - Just So Stories - i20266-20267
E418 - Just So Stories - i20266-20267

16

E418 - Just So Stories - i20268
E418 - Just So Stories - i20268

17

E418 - Just So Stories - i20269-20270
E418 - Just So Stories - i20269-20270

18

E418 - Just So Stories - i20272
E418 - Just So Stories - i20272

19

E418 - Just So Stories - i20273-20274
E418 - Just So Stories - i20273-20274

20

E418 - Just So Stories - i20275-20276
E418 - Just So Stories - i20275-20276

21

E418 - Just So Stories - i20277
E418 - Just So Stories - i20277

22

E418 - Just So Stories - i20278-20279
E418 - Just So Stories - i20278-20279

23

E418 - Just So Stories - i20280
E418 - Just So Stories - i20280

24

E418 - Just So Stories - i20281
E418 - Just So Stories - i20281

25

E418 - Just So Stories - i20282
E418 - Just So Stories - i20282

26

E418 - Just So Stories - i20283-20284
E418 - Just So Stories - i20283-20284

27

E418 - Just So Stories - i20285-20286
E418 - Just So Stories - i20285-20286

28

E418 - Just So Stories - i20287
E418 - Just So Stories - i20287

29

E418 - Just So Stories - i20288-20289
E418 - Just So Stories - i20288-20289

30

E418 - Just So Stories - i20290
E418 - Just So Stories - i20290

31

E418 - Just So Stories - i20291
E418 - Just So Stories - i20291

32

E418 - Just So Stories - i20292
E418 - Just So Stories - i20292

33

E418 - Just So Stories - i20293-20294
E418 - Just So Stories - i20293-20294

34

E418 - Just So Stories - i20295-20296
E418 - Just So Stories - i20295-20296

35

E418 - Just So Stories - i20297
E418 - Just So Stories - i20297

36

E418 - Just So Stories - i20298-20299
E418 - Just So Stories - i20298-20299

37

E418 - Just So Stories - i20300-20301
E418 - Just So Stories - i20300-20301

38

E418 - Just So Stories - i20302-20303
E418 - Just So Stories - i20302-20303

39

E418 - Just So Stories - i20304-20305
E418 - Just So Stories - i20304-20305

40

E418 - Just So Stories - i20306
E418 - Just So Stories - i20306

41

E418 - Just So Stories - i20307
E418 - Just So Stories - i20307

42

E418 - Just So Stories - i20308
E418 - Just So Stories - i20308

43

E418 - Just So Stories - i20309-20310
E418 - Just So Stories - i20309-20310

44

E418 - Just So Stories - i20312-20313
E418 - Just So Stories - i20312-20313

45

E418 - Just So Stories - i20314-20315
E418 - Just So Stories - i20314-20315

46

E418 - Just So Stories - i20316-20317
E418 - Just So Stories - i20316-20317

47

E418 - Just So Stories - i20318-20319
E418 - Just So Stories - i20318-20319

48

E418 - Just So Stories - i20320
E418 - Just So Stories - i20320

49

E418 - Just So Stories - i20321-20322
E418 - Just So Stories - i20321-20322

50

E418 - Just So Stories - i20323-20324
E418 - Just So Stories - i20323-20324

51

E418 - Just So Stories - i20325
E418 - Just So Stories - i20325

52

E418 - Just So Stories - i20326
E418 - Just So Stories - i20326

53

E418 - Just So Stories - i20327
E418 - Just So Stories - i20327

54

E418 - Just So Stories - i20328-20329
E418 - Just So Stories - i20328-20329

55

E418 - Just So Stories - i20330-20331
E418 - Just So Stories - i20330-20331

56

E418 - Just So Stories - i20332
E418 - Just So Stories - i20332

57

E418 - Just So Stories - i20333-20334
E418 - Just So Stories - i20333-20334

58

E418 - Just So Stories - i20335
E418 - Just So Stories - i20335

59

E418 - Just So Stories - i20336-20337
E418 - Just So Stories - i20336-20337

60

E418 - Just So Stories - i20338
E418 - Just So Stories - i20338

61

E418 - Just So Stories - i20339
E418 - Just So Stories - i20339

62

E418 - Just So Stories - i20340-20341
E418 - Just So Stories - i20340-20341

63

E418 - Just So Stories - i20342-20343
E418 - Just So Stories - i20342-20343

64

E418 - Just So Stories - i20344
E418 - Just So Stories - i20344

65

E418 - Just So Stories - i20345-20346
E418 - Just So Stories - i20345-20346

66

E418 - Just So Stories - i20347-20348
E418 - Just So Stories - i20347-20348

67

E418 - Just So Stories - i20349-20350
E418 - Just So Stories - i20349-20350

68

E418 - Just So Stories - i20351-20352
E418 - Just So Stories - i20351-20352

69

E418 - Just So Stories - i20353-20354
E418 - Just So Stories - i20353-20354

70

E418 - Just So Stories - i20355
E418 - Just So Stories - i20355

71

E418 - Just So Stories - i20356-20357
E418 - Just So Stories - i20356-20357

72

E418 - Just So Stories - i20358
E418 - Just So Stories - i20358

73

E418 - Just So Stories - i20359-20360
E418 - Just So Stories - i20359-20360

74

E418 - Just So Stories - i20361-20362
E418 - Just So Stories - i20361-20362

75

E418 - Just So Stories - i20363-20364
E418 - Just So Stories - i20363-20364

76

E418 - Just So Stories - i20365-20366
E418 - Just So Stories - i20365-20366

77

E418 - Just So Stories - i20367-20368
E418 - Just So Stories - i20367-20368

78

E418 - Just So Stories - i20369-20370
E418 - Just So Stories - i20369-20370

79

E418 - Just So Stories - i20371-20372
E418 - Just So Stories - i20371-20372

80

E418 - Just So Stories - i20373-20374
E418 - Just So Stories - i20373-20374

81

E418 - Just So Stories - i20375-20376
E418 - Just So Stories - i20375-20376

82

E418 - Just So Stories - i20377
E418 - Just So Stories - i20377

83

E418 - Just So Stories - i20378
E418 - Just So Stories - i20378

84

E418 - Just So Stories - i20379-20380
E418 - Just So Stories - i20379-20380

85

E418 - Just So Stories - i20381-20382
E418 - Just So Stories - i20381-20382

86

E418 - Just So Stories - i20383-20384
E418 - Just So Stories - i20383-20384

87

E418 - Just So Stories - i20385-20386
E418 - Just So Stories - i20385-20386

88

E418 - Just So Stories - i20387-20388
E418 - Just So Stories - i20387-20388

89

E418 - Just So Stories - i20389-20390
E418 - Just So Stories - i20389-20390

90

E418 - Just So Stories - i20391-20392
E418 - Just So Stories - i20391-20392

91

E418 - Just So Stories - i20393-20394
E418 - Just So Stories - i20393-20394

92

E418 - Just So Stories - i20395-20396
E418 - Just So Stories - i20395-20396

93

E418 - Just So Stories - i20397
E418 - Just So Stories - i20397

94

E418 - Just So Stories - i20398-20399
E418 - Just So Stories - i20398-20399

95

E418 - Just So Stories - i20400
E418 - Just So Stories - i20400

96

E418 - Just So Stories - i20401
E418 - Just So Stories - i20401

97

E418 - Just So Stories - i20402-20403
E418 - Just So Stories - i20402-20403

98

E418 - Just So Stories - i20404-20405
E418 - Just So Stories - i20404-20405

99

E418 - Just So Stories - i20406
E418 - Just So Stories - i20406

100

E418 - Just So Stories - i20407-20408
E418 - Just So Stories - i20407-20408

101

E418 - Just So Stories - i20409-20410
E418 - Just So Stories - i20409-20410

102

E418 - Just So Stories - i20411-20412
E418 - Just So Stories - i20411-20412

103

E418 - Just So Stories - i20413-20414
E418 - Just So Stories - i20413-20414

104

E418 - Just So Stories - i20415
E418 - Just So Stories - i20415

105

E418 - Just So Stories - i20416-20417
E418 - Just So Stories - i20416-20417

106

E418 - Just So Stories - i20418-20419
E418 - Just So Stories - i20418-20419

107

E418 - Just So Stories - i20420-20421
E418 - Just So Stories - i20420-20421

108

E418 - Just So Stories - i20422
E418 - Just So Stories - i20422

109

E418 - Just So Stories - i20423
E418 - Just So Stories - i20423

110

E418 - Just So Stories - i20424-20425
E418 - Just So Stories - i20424-20425

111

E418 - Just So Stories - i20426-20427
E418 - Just So Stories - i20426-20427

112

E418 - Just So Stories - i20428
E418 - Just So Stories - i20428

113

E418 - Just So Stories - i20429-20430
E418 - Just So Stories - i20429-20430

114

E418 - Just So Stories - i20431-20432
E418 - Just So Stories - i20431-20432

115

E418 - Just So Stories - i20433
E418 - Just So Stories - i20433

116

E418 - Just So Stories - i20434-20435
E418 - Just So Stories - i20434-20435

117

E418 - Just So Stories - i20436-20437
E418 - Just So Stories - i20436-20437

118

E418 - Just So Stories - i20438-20439
E418 - Just So Stories - i20438-20439

119

E418 - Just So Stories - i20440-20441
E418 - Just So Stories - i20440-20441

120

E418 - Just So Stories - i20442-20443
E418 - Just So Stories - i20442-20443

121

E418 - Just So Stories - i20444-20445
E418 - Just So Stories - i20444-20445

122

E418 - Just So Stories - i20446
E418 - Just So Stories - i20446

123

E418 - Just So Stories - i20447
E418 - Just So Stories - i20447

124

E418 - Just So Stories - i20448-20449
E418 - Just So Stories - i20448-20449

125

E418 - Just So Stories - i20450-20451
E418 - Just So Stories - i20450-20451

126

E418 - Just So Stories - i20452
E418 - Just So Stories - i20452

127

E418 - Just So Stories - i20453-20454
E418 - Just So Stories - i20453-20454

128

E418 - Just So Stories - i20455-20456
E418 - Just So Stories - i20455-20456

129

E418 - Just So Stories - i20457-20458
E418 - Just So Stories - i20457-20458

130

E418 - Just So Stories - i20459-20460
E418 - Just So Stories - i20459-20460

131

E418 - Just So Stories - i20461-20462
E418 - Just So Stories - i20461-20462

132

E418 - Just So Stories - i20463
E418 - Just So Stories - i20463

133

E418 - Just So Stories - i20464-20465
E418 - Just So Stories - i20464-20465

134

E418 - Just So Stories - i20466-20467
E418 - Just So Stories - i20466-20467

135

E418 - Just So Stories - i20468
E418 - Just So Stories - i20468

136

E418 - Just So Stories - i20469
E418 - Just So Stories - i20469

137

E418 - Just So Stories - i20470
E418 - Just So Stories - i20470

138

E418 - Just So Stories - i20471
E418 - Just So Stories - i20471

139

[ 2023-11-04 15:37:03 ]
[ 2023-11-04 15:37:03 ]
Image 1 of 139 | Image: 18594 | Size: 4868x6951px E418 - Just So Stories - i8342

ct

0
Image 2 of 139 | Image: 18595 | Size: 7546x5338px E418 - Just So Stories - i8343

ct

0
Image 3 of 139 | Image: 18596 | Size: 7786x5356px E418 - Just So Stories - i8344

ct

0
Image 4 of 139 | Image: 18597 | Size: 7248x5430px E418 - Just So Stories - i8345

ct

0
Image 5 of 139 | Image: 18598 | Size: 7630x4960px E418 - Just So Stories - i8346

ct

0
Image 6 of 139 | Image: 18599 | Size: 7538x4998px E418 - Just So Stories - i8347

ct

0
Image 7 of 139 | Image: 18600 | Size: 14521x10132px E418 - Just So Stories - i20254

ct

0
Image 8 of 139 | Image: 18601 | Size: 14320x10120px E418 - Just So Stories - i20255

ct

0
Image 9 of 139 | Image: 18602 | Size: 14540x10108px E418 - Just So Stories - i20256-20257

ct

0
Image 10 of 139 | Image: 18603 | Size: 14520x10123px E418 - Just So Stories - i20258-20259

ct

0
Image 11 of 139 | Image: 18604 | Size: 14991x10115px E418 - Just So Stories - i20260

ct

0
Image 12 of 139 | Image: 18605 | Size: 14531x10096px E418 - Just So Stories - i20261-20262

ct

0
Image 13 of 139 | Image: 18606 | Size: 14409x10104px E418 - Just So Stories - i20263-20264

ct

0
Image 14 of 139 | Image: 18607 | Size: 14517x10108px E418 - Just So Stories - i20265

ct

0
Image 15 of 139 | Image: 18608 | Size: 14532x10094px E418 - Just So Stories - i20266-20267

ct

0
Image 16 of 139 | Image: 18609 | Size: 14861x10098px E418 - Just So Stories - i20268

ct

0
Image 17 of 139 | Image: 18610 | Size: 14529x10116px E418 - Just So Stories - i20269-20270

ct

0
Image 18 of 139 | Image: 18611 | Size: 14232x10094px E418 - Just So Stories - i20272

ct

0
Image 19 of 139 | Image: 18612 | Size: 14547x10082px E418 - Just So Stories - i20273-20274

ct

0
Image 20 of 139 | Image: 18613 | Size: 14535x10097px E418 - Just So Stories - i20275-20276

ct

0
Image 21 of 139 | Image: 18614 | Size: 14878x10110px E418 - Just So Stories - i20277

ct

0
Image 22 of 139 | Image: 18615 | Size: 14531x10114px E418 - Just So Stories - i20278-20279

ct

0
Image 23 of 139 | Image: 18616 | Size: 14845x10112px E418 - Just So Stories - i20280

ct

0
Image 24 of 139 | Image: 18617 | Size: 14616x10115px E418 - Just So Stories - i20281

ct

0
Image 25 of 139 | Image: 18618 | Size: 14975x10125px E418 - Just So Stories - i20282

ct

0
Image 26 of 139 | Image: 18619 | Size: 14486x10109px E418 - Just So Stories - i20283-20284

ct

0
Image 27 of 139 | Image: 18620 | Size: 14512x10087px E418 - Just So Stories - i20285-20286

ct

0
Image 28 of 139 | Image: 18621 | Size: 14600x10096px E418 - Just So Stories - i20287

ct

0
Image 29 of 139 | Image: 18622 | Size: 14547x10083px E418 - Just So Stories - i20288-20289

ct

0
Image 30 of 139 | Image: 18623 | Size: 14983x10114px E418 - Just So Stories - i20290

ct

0
Image 31 of 139 | Image: 18624 | Size: 14746x10130px E418 - Just So Stories - i20291

ct

0
Image 32 of 139 | Image: 18625 | Size: 14769x10112px E418 - Just So Stories - i20292

ct

0
Image 33 of 139 | Image: 18626 | Size: 14544x10096px E418 - Just So Stories - i20293-20294

ct

0
Image 34 of 139 | Image: 18627 | Size: 14446x10096px E418 - Just So Stories - i20295-20296

ct

0
Image 35 of 139 | Image: 18628 | Size: 14999x10003px E418 - Just So Stories - i20297

ct

0
Image 36 of 139 | Image: 18629 | Size: 14541x10080px E418 - Just So Stories - i20298-20299

ct

0
Image 37 of 139 | Image: 18630 | Size: 14523x10014px E418 - Just So Stories - i20300-20301

ct

0
Image 38 of 139 | Image: 18631 | Size: 14477x10098px E418 - Just So Stories - i20302-20303

ct

0
Image 39 of 139 | Image: 18632 | Size: 14590x10066px E418 - Just So Stories - i20304-20305

ct

0
Image 40 of 139 | Image: 18633 | Size: 14655x10102px E418 - Just So Stories - i20306

ct

0
Image 41 of 139 | Image: 18634 | Size: 14450x10056px E418 - Just So Stories - i20307

ct

0
Image 42 of 139 | Image: 18635 | Size: 13988x10032px E418 - Just So Stories - i20308

ct

0
Image 43 of 139 | Image: 18636 | Size: 14384x10038px E418 - Just So Stories - i20309-20310

ct

0
Image 44 of 139 | Image: 18637 | Size: 14490x10109px E418 - Just So Stories - i20312-20313

ct

0
Image 45 of 139 | Image: 18638 | Size: 14513x10082px E418 - Just So Stories - i20314-20315

ct

0
Image 46 of 139 | Image: 18639 | Size: 14556x10097px E418 - Just So Stories - i20316-20317

ct

0
Image 47 of 139 | Image: 18640 | Size: 14637x10102px E418 - Just So Stories - i20318-20319

ct

0
Image 48 of 139 | Image: 18641 | Size: 14463x10114px E418 - Just So Stories - i20320

ct

0
Image 49 of 139 | Image: 18642 | Size: 14529x10076px E418 - Just So Stories - i20321-20322

ct

0
Image 50 of 139 | Image: 18643 | Size: 14480x10088px E418 - Just So Stories - i20323-20324

ct

0
Image 51 of 139 | Image: 18644 | Size: 14196x10120px E418 - Just So Stories - i20325

ct

0
Image 52 of 139 | Image: 18645 | Size: 14249x10113px E418 - Just So Stories - i20326

I keep six honest serving-men   (They taught me all I knew);

Their names are What and Why and When   And How and Where and Who.

I send them over land and sea,   I send them east and west;

But after they have worked for me,   I give them all a rest. 

I let them rest from nine till five,    For I am busy then,

As well as breakfast, lunch, and tea,   For they are hungry men.

But different folk have different views;  I know a person small—

She keeps ten million serving-men,  Who get no rest at all! 

She sends'em abroad on her own affairs,   From the second she opens her eyes—

One million Hows, two million Wheres,  And seven million Whys! 

 https://www.kiplingsociety.co.uk/poem/poems_serving.htm

0
Image 53 of 139 | Image: 18646 | Size: 14450x10109px E418 - Just So Stories - i20327

ct

0
Image 54 of 139 | Image: 18647 | Size: 14536x10071px E418 - Just So Stories - i20328-20329

ct

0
Image 55 of 139 | Image: 18648 | Size: 14505x10085px E418 - Just So Stories - i20330-20331

ct

0
Image 56 of 139 | Image: 18649 | Size: 14356x10136px E418 - Just So Stories - i20332

ct

0
Image 57 of 139 | Image: 18650 | Size: 14440x10097px E418 - Just So Stories - i20333-20334

ct

0
Image 58 of 139 | Image: 18651 | Size: 14652x10110px E418 - Just So Stories - i20335

ct

0
Image 59 of 139 | Image: 18652 | Size: 14487x10096px E418 - Just So Stories - i20336-20337

ct

0
Image 60 of 139 | Image: 18653 | Size: 14467x10083px E418 - Just So Stories - i20338

ct

0
Image 61 of 139 | Image: 18654 | Size: 14509x10132px E418 - Just So Stories - i20339

ct

0
Image 62 of 139 | Image: 18655 | Size: 14558x10090px E418 - Just So Stories - i20340-20341

ct

0
Image 63 of 139 | Image: 18656 | Size: 14560x10072px E418 - Just So Stories - i20342-20343

ct

0
Image 64 of 139 | Image: 18657 | Size: 14719x10110px E418 - Just So Stories - i20344

ct

0
Image 65 of 139 | Image: 18658 | Size: 14528x10088px E418 - Just So Stories - i20345-20346

ct

0
Image 66 of 139 | Image: 18659 | Size: 14557x10066px E418 - Just So Stories - i20347-20348

ct

0
Image 67 of 139 | Image: 18660 | Size: 14570x10077px E418 - Just So Stories - i20349-20350

ct

0
Image 68 of 139 | Image: 18661 | Size: 14536x10088px E418 - Just So Stories - i20351-20352

ct

0
Image 69 of 139 | Image: 18662 | Size: 14519x10097px E418 - Just So Stories - i20353-20354

ct

0
Image 70 of 139 | Image: 18663 | Size: 14421x10105px E418 - Just So Stories - i20355

ct

0
Image 71 of 139 | Image: 18664 | Size: 14534x10087px E418 - Just So Stories - i20356-20357

ct

0
Image 72 of 139 | Image: 18665 | Size: 14568x10103px E418 - Just So Stories - i20358

ct

0
Image 73 of 139 | Image: 18666 | Size: 14526x10090px E418 - Just So Stories - i20359-20360

ct

0
Image 74 of 139 | Image: 18667 | Size: 14492x10106px E418 - Just So Stories - i20361-20362

ct

0
Image 75 of 139 | Image: 18668 | Size: 14447x10085px E418 - Just So Stories - i20363-20364

ct

0
Image 76 of 139 | Image: 18669 | Size: 14498x10100px E418 - Just So Stories - i20365-20366

ct

0
Image 77 of 139 | Image: 18670 | Size: 14546x10098px E418 - Just So Stories - i20367-20368

ct

0
Image 78 of 139 | Image: 18671 | Size: 14565x10083px E418 - Just So Stories - i20369-20370

ct

0
Image 79 of 139 | Image: 18672 | Size: 14510x10116px E418 - Just So Stories - i20371-20372

ct

0